به نام خدا

موسسه فرهنگی ناصح امین صادق، در تاریخ3/9/1394به شماره ثبت 1795 در ثبت شرکتهای استان قم به ثبت رسیده و در صفحه23روزنامه رسمی کشور به شماره20609 مورخه14/9/1394 با هدف: زمینه سازی و گسترش سبک زندگی اسلامی. و موضوع:  دوره های آموزش مهارتی کوتاه مدت در زمینه برنامه ریزی خانواده.منتشر شده است.
هدف موسسه این است که در راستای فرمایشات مکرر مقام عظمای ولایت(حفظه الله) در زمینه سبک زندگی اسلامی، با دعوت از اساتید متعهد، متخصص و دلسوزِ حوزه و دانشگاه در زمینه ازدواج و خانواده با رویکرد روانشناسی اسلامی، به جوانان و عموم خانواده‌ها، کارگاه‌های آموزشی مهارتهای سبک زندگی اسلامی را  ارائه دهد.